Ciekawostki

Dezyderata piękny tekst który leczy duszę

Ten przepiękny uzdrawiający duszę poemat, został napisany w 1927 roku przez Maksa Ehrmanna. Często jest odczytywany na różnych terapiach oraz na zakończeniu spotkań dla Anonimowych Alkoholików. Nieprawdą jest, że tekst Dezyderaty został napisany przez nieznanego autora i został znaleziony w 1692 r w starym kościele pod wezwaniem Św. Pawła w Baltimore. Tak naprawdę autor tekstu w 1933 .r podarował poemat przyjaciołom formie życzeń Bożonarodzeniowych.

UFO nad szkockim jeziorem Loch Ness

Alan Betts wraz z żoną Anną postanowili podczas wakacyjnej wycieczki udać się nad szkockie jezioro Loch Ness. Stojąc na wzniesieniu, gdzie można aparatem uchwycić większą część legendarnego jeziora, wykonali kilka pamiątkowych fotografii. Po powrocie do domu, pokazali zdjęcia rodzinie i ku ich zdziwieniu, na jednej fotografii zauważyli dwa dziwne obiekty lecące kilkanaście metrów nad lustrem wody. Podczas dokładnych oględzin, dwa uchwycone w kadrze pojazdy, wyglądały jak latające spodki UFO.

Nauki filozoficzne w antycznej Grecji

Filozofia grecka jest królową wszystkich nauk. Najpierw obejmowano nią wszystko, co dotyczyło uczonych rozważań, za pomocą których tłumaczono świat już nie teologicznie, ale rozumowo. Potem od makrokosmosu świata przeniesiono się w mikrokosmos ludzkiej jednostki, postawiono większą ilość podstawowych zagadnień do dziś nurtujących człowieka myślącego. Równocześnie stworzono podstawy terminologii naukowej. Z filozofowania rozwinęły się poszczególne specjalistyczne nauki, zwłaszcza dzięki działalności największego filozofa antyku, Arystotelesa (384 - 322 p.n.e.).

Sofiści Greccy nauczyciele pięknej mowy i mądrości

Sofiści (greckie. sophistes, łacińskie. sophista) byli płatnymi nauczycielami mądrości, występują w V wieku p.n.e. jako typowy produkt demokratycznych stosunków, głównie w Atenach. W społeczeństwie, w którym decydowała niewola władcy, lecz głos obywateli, trzeba było umieć przemawiać i przekonywać. Tego właśnie uczyli sofiści, których miano (nauczyciele mądrości) nieraz było synonimem "filozofów". Łączy ich zawodowe zajmowanie się nauczaniem dla celów praktycznych: celem nauki jest powodzenie życiowe uczących się.

Historia starożytnych miar i dat

Trudno nam sobie wyobrazić świat, gdzie co kilkadziesiąt kilometrów zmieniają się systemy miar i wag, gdzie każde miasto inaczej datuje wydarzenia, gdzie czas dzieli się tylko z grubsza. Antyk od tej ogromnej rozmaitości szedł co prawda ku pewnemu ujednoliceniu, ale nigdy osiągnięto jednostek miar tak perfekcyjne jak w czasach współczesnych.

Jak zapaśnik Arystokles został Platonem

Arystokles (gr. Aristokles) był to pewien uzdolniony młody człowiek, który wywodził się z bardzo dobrej ateńskiej rodziny. Za młodu trenował zapaśnictwo, a ponieważ był szeroki w barach, co po grecku oznacza "platys", przezwano go Platonem i tak już zostało, nawet kiedy porzucił zapaśnictwo.

Słynne zdania greckich filozofów

Poznaj siedmiu głównych mędrców starożytnej Grecji, którzy zasłynęli ważnymi powiedzeniami. W antyku ponad wszystko ceniono siłę słowa i mądrość, dlatego na listach oprócz siedmiu mędrców spotkać można, przeszło 20 innych imion. Wszyscy Ci mędrcy to poprzednicy późniejszych filozofów, wybitne postacie V II i V I w . p.n.e., reprezentanci praktycznej mądrości życiowej, którą wypowiadali w krótkich zdaniach-sentencjach.

Co oznaczają starożytne nazwy i wyrazy

Litera uczy - litera szkodzi (Littera Docet - Littera Nocet), takie łacińskie powiedzonko można jeszcze rzadko usłyszeć z ust wychowanków dawnej dobrej szkoły. Jako hasło wybieramy serię pytań zestawiających podobieństwa wyrazów oraz ich znaczenia. Na przykład czy odróżniamy co oznacza słowo: Komos i kommos, Kos, Eos i Keos, Furia i kuria, scholia i skolia, Lukiana i Lukana, Eryda i Iryda, Larisa i sarissa czy Straton i Strabon. Na wszystkie pytania znajdziecie odpowiedzi w publikacji.

Starożytne słowa, które dziś znaczą coś innego

Pasjonująca bywa historia niektórych słów. Na przestrzeni wieków zmieniało się ich użycie, a przede wszystkim znaczenie. „Akademia” to początkowo gaj poświęcony herosowi ateńskiemu Akademosowi i leżące w nim gymnasion - też coś innego oznaczało niż znane z naszej historii szkolnictwa „gimnazjum”.

Muzeum w starożytnej Grecji było innym miejscem jakie znamy dziś

Muzeum (greckie. Musejon, łacińskie. Museum ) to sanktuarium Muz, świątynia bóstw opiekujących się literaturą i nauką. Najsłynniejsze Musejon założył w Aleksandrii pierwszy z Ptolemeuszów ok. 280 roku p.n.e. za radą perypatetyka Demetriosa z Faleronu. Miało więc ono tradycje naukowe szkoły Arystotelesa, a było instytucją związaną z dworem i poświęconą badaniom naukowym.

Strony

Subskrybuj Ciekawostki